Mục tiêu chung

  • Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và dịch vụ, có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
  • Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề
  • Dạy nghề trình độ trung cấp trang bị cho người học nghề kiến thức và kỹ lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghiệp

Mục tiêu cụ thể

TTTrình độ đào tạo và tên nghềThời gian đào tạo (tháng)Quy mô đào tạo trong 5 năm20152016201720182019
Cộng805511651390154018102150
ITrung cấp nghề
1Công nghệ thông tin24800120150150180200
2Kế toán doanh nghiệp2463070100130150180
3May và thiết kế thời trang2434050507070100
4Hàn241040150200200240250
5Nguội lắp ráp cơ khí24810130150150180200
IISơ cấp nghề
1Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính06940150170170200250
2Điện dân dụng06940150170170200250
3Kỹ thuật sửa chữa máy nông nghiệp061005125150200230300
4Tin học văn phòng03790120120150180220
5May thời trang03760100130150180200