Tên trường: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TIẾN BỘ QUỐC TẾ

Tên giao dịch Quốc tế: ADVANCED INTERNATIONAL COLLEGE

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 027. 3816090 Fax: 027.3814437

Email: info@aicgroup.edu.vn

Năm thành lập: 2008 theo quyết định số 2062/QĐ-CT ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề: Số 624/GCN-SLĐTBXH ngày 21/6/2012 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. ( thay thế Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số : 696/GCN-LĐTBXH, ngày 6/8/2009 và Giấy đăng ký bổ sung dạy nghề số 391A/2010/GCN-SLĐTBXH ngày 20/8/2010 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội)

Loại hình trường: Tư thục

Thông tin cơ sở hạ tầng

+ Diện tích đất sử dụng : 17.000m2

  • Đất xây dựng : 6.500m2
  • Đất lưu không, khuôn viên trồng cây xanh: 10.500 m2

+ Diện tích xây dựng : 4990 m2

  • Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu thực hành: 1260 m2
  • Khu phục vụ: thư viện, ký túc xá, nhà ăn: 1730 m2
  • Khu rèn luyện thể chất: 2000 m2

và các hạng mục khác

TTTên công trìnhDiện tích xây dựng (m2)Số phòng
Tổng4990
1Nhà giảng đường90015
2Nhà hiệu bộ làm việc12008
3Nhà hội trường40001
4Nhà ký túc xá96020
5Nhà xưởng thực hành24004
6Thư viện14001
7Khu rèn luyện thể chất200001 khu
8Nhà ăn20001
9Phòng y tế3001